obecně závazné vyhlášky

vnitřní směrnice obce Světlík pro rok 2010 stáhnout směrnice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009
(o místních poplatcích)
stáhnout vyhlášku
2/2008 - požární řád obce stáhnout řád
4/2007 - požární řád obce stáhnout řád
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2008
(O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí)
stáhnout vyhlášku
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007
(O místních poplatcích - poplatky za lázeňský a rekreační pobyt)
stáhnout vyhlášku
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007
(komunální odpad)
stáhnout vyhlášku
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008
(o úhradě vodného )
stáhnout vyhlášku
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2008
(o pohybu psů )
stáhnout vyhlášku
řád veřejného pohřebiště stáhnout vyhlášku

Foto dne:

foto dne