veřejnoprávní smlouvy

UZAVŘENÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Český Krumlov

na úseku výkonu přenesené působnosti - přestupky

platnost od 21.3.2011 do 31.12.2016

 

2. Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací uzavřená s Městem Český Krumlov

platnost od do

 

 

 

Foto dne:

foto dne