veřejnoprávní smlouvy

UZAVŘENÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Český Krumlov

na úseku výkonu přenesené působnosti - přestupky

platnost od 7.12.2016 do 31.12.2019

 

2. Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Český Krumlov

na úseku výkonu přenesené působnosti - přestupky

platnost od 23.11.2019 do 31.12.2022

 

 

 

 

Foto dne:

foto dne