změna č.1

stáhnout přílohu - výkres základního členění území změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - hlavní výkres změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - výkres VPS a VPO změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - koordinační výkres změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - výkres záborů půdního fondu změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - výkres širších vztahů změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - textová část - výrok změny ÚPO č.1

stáhnout přílohu - textová část - odůvodnění změny ÚPO č.1

 

 

Foto dne:

foto dne