změna č.3

stáhnout přílohu - výrok ZM 3

stáhnout přílohu - odůvodnění ZM 3

stáhnout přílohu - příloha odůvodnění ZM 3

stáhnout přílohu - výkres ZČÚ ZM 3

stáhnout přílohu - hlavní výkres ZM 3

stáhnout přílohu -  výkres VPS a VPO ZM 3

stáhnout přílohu - koordinační výkres ZM 3

stáhnout přílohu - výkres širších vztahů ZM 3

stáhnout přílohu -výkres záborů ZM 3

Foto dne:

foto dne