služby občanům

Obecní knihovna ve Světlíku

Knihovnice : Žaneta Kalianková

Adresa: 382 16 Světlík 27

E-mail:KnihovnaSvetlik@seznam.cz

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí: 15,00 - 17,00 hodin (lichý týden)

Středa:  15,00 - 17,00 hodin (sudý týden)

Internet zdarma.

Počet knih k 31.12.2022: 1 261 knih

Spolupráce s Městskou knihovnou v Českém Krumlově

- zajištění výpůjčních souborů knih (cca 4x ročně)

- pomoc při odborné činnosti malých knihoven

 

Webový katalog knihovny:

http://db.knih-ck.cz/clavius/svetlik/

Doprava

Autobus - linky ve směrech
Český Krumlov, Světlík, Frymburk 
Český Krumlov, Světlík

Dopravce
ČSAD České Budějovice, a. s. , dopravní závod Český Krumlov

Kultura

Společenský sál 
V měsíci červenci se zde pravidelně koná Jakubská pouť .

Služby a instituce

Pošta - PSČ 382 16, Světlík 27

Zdravotnictví

Praktický lékař pro dospělé - Světlík 27 
Ordinace pro děti a dorost - Světlík 27

Komunitní kompostárna

Provozní doba do 1.4. do 31.10.daného roku

Středa 14,00 - 16,00 hodin

Sobota 10,00 - 15,00 hodin

Neděle   9,00 - 12.00 hodin

Foto dne:

foto dne