služby občanům

Obecní knihovna ve Světlíku

Knihovnice : Žaneta Kalianková

Adresa: 382 16 Světlík 27

E-mail: svetlikknihovna@seznam.cz

Hodiny pro veřejnost:

Úterý, čtvrtek : 16,00 - 18,00 hodin

Středa: 16,00 - 17,00 hodin

Internet zdarma.

Počet knih k 31.12.2017: 1 816 knih

Spolupráce s Městskou knihovnou v Českém Krumlově

- zajištění výpůjčních souborů knih (cca 4x ročně)

- pomoc při odborné činnosti malých knihoven

 

Webový katalog knihovny:

http://db.knih-ck.cz/clavius/svetlik/

Doprava

Autobus - linky ve směrech
Český Krumlov, Světlík, Frymburk 
Český Krumlov, Světlík

Dopravce
ČSAD České Budějovice, a. s. , dopravní závod Český Krumlov

Kultura

Společenský sál 
V měsíci červenci se zde pravidelně koná Jakubská pouť .

Služby a instituce

Pošta - PSČ 382 16, Světlík 27

Zdravotnictví

Praktický lékař pro dospělé - Světlík 27 
Ordinace pro děti a dorost - Světlík 27

Komunitní kompostárna

Provozní doba do 1.4.2016 do 30.11.2016

Středa 15,00 - 17,00 hodin

Sobota 15,00 - 17,00 hodin

Foto dne:

foto dne