Úřední deska

Informace -Výskyt koronaviru (SARS CoV-2)

stáhnout přílohu - příznaky nemoci

stáhnout přílohu - příznaky nemoci

stáhnout přílohu - virtuální klinika

stáhnout přílohu - rady a doporučení

stáhnout přílohu - odpady

stáhnout přílohu - karanténa

stáhnout přílohu - letáky koronaviruus

stáhnout přílohu - covid x chřipka

stáhnout přílohu - Mimořádné opatření od 12.4.2021

stáhnout přílohuMimořádné opatření od 12.4.2021

_________________________________________________________________________________

Rozpočtová odpovědnost 2021

stáhnout přílohu

vyvěšeno:

_________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 3.4.2020 , 29.7.2020

svěšeno:  31.12.2022

____________________________________________________________________________________________

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 25.11.2019

________________________________________________________________________________________

Informace k dani z nemovitých věcí na zdańovací období roku 2021

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 7.1.2021

svěšeno:   1.6.2021

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Světlík dne 19.4.2021

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 29.3.2021

svěšeno:   19.4.2021

____________________________________________________________________________________________

Katastrální úřad pro JK - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

stáhnout přílohu

vyvěšeno:   7.4.2021

svěšeno:     7.5.2021

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o konání SLDB v roce 2021

stáhnout přílohu - oznámení o konání SLDB

stáhnout přílohu - seznam kontaktních míst

stáhnout přílohu - seznam sčítacích obvodů

stáhnout přílohu - aktualizace termínů SLDB

vyvěšeno:   8.3.2021

svěšeno:

Foto dne:

foto dne