Úřední deska

Rozpočtová odpovědnost 2023

stáhnout přílohu

vyvěšeno:

Rozpočtová odpovědnost 2024

stáhnout přílohu

vyvěšeno:

____________________________________________________________________________________________

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s Městem Český Krumlov

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 8.2.2023

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o vydání opatření OP-MZe ČR

sáhnou

t přílohu

vyvěšeno:10.1.2023

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o nalezené věci

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 25.5.2023

svěšeno:  25.5.2026

____________________________________________________________________________________________

Závěrečný účet obce za rok 2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  20.6.2023

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________

Svoz komunálního odpadu - upozornění

stáhnout přílohu - svoz od 2.11.2023

stáhnout přílohu - upozornění Služby města Český Krumlov

stáhnout přílohu - upozornění Obecní úřad Světlík

vyvěšeno:

svěšeno :

___________________________________________________________________________

KoPÚ Dvořetín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 29.11.2023

svěšeno :

____________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce na rok 2024

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 11.12.2023

svěšeno :

____________________________________________________________________________________________

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025-2026

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 11.12.2023

svěšeno :

____________________________________________________________________________________________

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2024

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 10.1.2024

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________

Zájezd na muzikál Les Misérables - Bídníci 4.5.2024

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  7.3.2024

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________

Zájezd ke Dni dětí do parku Mirakulum 25.5.2024

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  7.3.2024

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________

KoPÚ Dvořetín - zápis z úvodního jednání

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 10.4.2024

svěšeno :  25.4.2024

Foto dne:

foto dne