Úřední deska

Rozpočtová odpovědnost 2023

stáhnout přílohu

vyvěšeno:

_________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 3.4.2020 , 29.7.2020

svěšeno:  31.12.2022

____________________________________________________________________________________________

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s Městem Český Krumlov

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 8.2.2023

svěšeno: 23.2.2023

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o vydání opatření OP-MZe ČR

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 10.1.2022

____________________________________________________________________________________________________

Zimní svoz odpadu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 4.11.2022

____________________________________________________________________________________________

EG.D - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    14.11.2022

svěšeno:

___________________________________________________________________________________________________

Datové schránky-informační letáky

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    14.11.2022

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________________

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 19.12.2022

svěšeno:

_____________________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce na rok 2023

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 19.12.2022

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________________

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 10.1.2023

svěšeno:

__________________________________________________________________________________________________

Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.03.2023

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  23.2.2023

svěšeno:    17.3.2023

__________________________________________________________________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva

vlastníkům nemovitostí

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  27.2.2023

svěšeno:    2.1.2024

__________________________________________________________________________________________________

Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Dvořetín

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  9.3.2023

svěšeno:   24.3.2023

__________________________________________________________________________________________________

Oznámení o konání valné hromady HS Bohdalovice-Slavkov dne 27.3.2023

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  6.3.2023

svěšeno:   27.3.2023

__________________________________________________________________________________________________

Oznámení o konání 25. zasedání ZJK dne 23.3.2023

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  13.3.2023

svěšeno:    23.3.2023


Foto dne:

foto dne