Úřední deska

Rozpočtová odpovědnost 2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno:

_________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 3.4.2020 , 29.7.2020

svěšeno:  31.12.2022

____________________________________________________________________________________________

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 25.11.2019

____________________________________________________________________________________________

Zimní svoz odpadu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 4.11.2022

____________________________________________________________________________________________

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.12.2021

svěšeno:

_____________________________________________________________________________________________________

Rozpočet obce na rok 2022

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.12.2021

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________________

Informace z Finančního úřadu pro JK

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 13.12.2021

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o vydání opatření OP-MZe ČR

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 10.1.2022

____________________________________________________________________________________________

Leták "Kotlíkové dotace"

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.2.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Volby prezidenta republiky 2023

stáhnout přílohu -vyhlášení voleb

stáhnout přílohu - stanovení minimálního počtu členů OVK

vyvěšeno:  1.7.2022

svěšeno:

_______________________________________________________________________________________________________

KoPÚ Velké Strážné - zjišťování průběhu hranic

stáhnout přílohu

vyvěšeno:     7.11.2022

svěšeno:     23.11.2022

____________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška -Změna č.2 ÚP Malšín

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 26.10.2022

svěšeno:     5.12.2022

__________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    4.11.2022

svěšeno:      4.12.2022

___________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu HS Černá v Pošumaví

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    9.11.2022

svěšeno:      28.11.2022

___________________________________________________________________________________________________

Záměr pronájmu nebytových prostor č.p.27 - restaurace

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    14.11.2022

svěšeno:      8.12.2022

___________________________________________________________________________________________________

EG.D - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    14.11.2022

svěšeno:

___________________________________________________________________________________________________

Datové schránky-informační letáky

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    14.11.2022

svěšeno:

___________________________________________________________________________________________________

Roszvícení vánočního stromečku 27.11.2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno:    21.11.2022

svěšeno:

___________________________________________________________________________________________________

Betlémské světlo 23.12.2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.11.2022

svěšeno:


 

Foto dne:

foto dne