Úřední deska

Rozpočtová odpovědnost 2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno:

_________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 3.4.2020 , 29.7.2020

svěšeno:  31.12.2022

____________________________________________________________________________________________

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 25.11.2019

____________________________________________________________________________________________

Vývoz popelnic od 19.5.2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 19.5.2022

____________________________________________________________________________________________

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.12.2021

svěšeno:

_____________________________________________________________________________________________________

Rozpočet obce na rok 2022

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.12.2021

svěšeno:

____________________________________________________________________________________________________

Informace k dani z nemovitých věcí

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 7.1.2022

____________________________________________________________________________________________

Informace z Finančního úřadu pro JK

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 13.12.2021

____________________________________________________________________________________________

Oznámení o vydání opatření OP-MZe ČR

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 10.1.2022

____________________________________________________________________________________________

Leták "Kotlíkové dotace"

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno: 21.2.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Volby 2022

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  14.4.2022

svěšeno:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  14.6.2022

svěšeno:    29.6.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.8.2022

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  3.8.2022

svěšeno:    16.8.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška-projednání návrhu změny č.3 ÚP obce Světlík

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  7.7.2022

svěšeno:    16.8.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámení o výběrovém řízení KÚ JK

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  8.7.2022

svěšeno:    18.8.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Pasovarské tvrzení

stáhnout přílohu

vyvěšeno:  22.7.2022

svěšeno:    15.8.2022

Foto dne:

foto dne